Vår affärsidé

Företaget drivs på en icke-kommersiell basis och syftar till att skapa arbetstillfällen för i första hand en utvald grupp av invandrare – Karener – som kommer från militärdiktaturen i Burma.

Fair Trade på hemmaplan - Båda vinner

Genom att anlita Handtaget hjälper du till med integreringen i samhället för denna grupp samtidigt som du får hjälp med ditt livspussel – antingen du är dubbelarbetande med tidsbrist eller pensionär. Kanske pensionär som vill bo kvar i din villa men inte orkar med gräsklippning och skottning?