Om oss


Linde-Handtaget Ek. För. bildades 2012. Föreningen består av de karener som arbetar i företaget samt en grupp infödda svenskar som bidrar med olika kompetens i företaget. Svenskarna arbetar ideellt och karenerna avlönas.

Handtaget kombinerar marknadsföringen av servicekonceptet med en genuin kunskap om invandrarnas möjligheter och begränsningar, då vi letar möjligheter att hitta rätt arbetsuppgift för de olika personerna.