Om oss

Vår

Affärsidé

 

Företaget drivs på en icke-kommersiell basis och syftar till att skapa arbetstillfällen för i första hand en utvald grupp av invandrare – Karener – som kommer från militärdiktaturen i Myanmar.

 

Fair Trade på hemmaplan – Båda vinner 

 

Genom att anlita Handtaget hjälper du till med integreringen i samhället för denna grupp samtidigt som du får hjälp med ditt livspussel – antingen du är dubbelarbetande med tidsbrist eller pensionär. Kanske pensionär som vill bo kvar i din villa men inte orkar med gräsklippning och skottning?

Vårt

Arbetsteam

”Jag Trodde Träden Var Döda”

Hur kändes det att komma hit på vintern? Kyi Kyi berättar att hans första reaktion var att man kommit till ett dött land med döda träd. Många i gruppen var chockade och någon vägrade gå av planet. De visste inget om vår kultur och var inte förberedda på kylan. De var klädda för Thailändsk väderlek. Sommaren är ”deras” årstid och då tillbringar de sin mesta tid på sina kolonilotter som de sköter med stor kärlek. Roland Johansson, ”granne” på kolonilotterna, har hjälpt dem tillrätta men säjer att de kan allt om odling, det enda de behövt hjälp med är att anpassa odlingarna till vårt svenska klimat.

Hur är det att bo i Sverige? ”Lugnt” säger Mu Thay, ”men vi vill arbeta och betala skatt”.Det har varit en stor omställning och svenskan har varit svår att lära, särskilt för föräldragenerationen, medan några av barnen nu går på högskolor och universitet.

Karenerna i Lindesberg är en etnisk kristen minoritet som kommer från Myanmar. De kom mellan 2005 och 2006 och innan de kom hit var de i flyktingläger i Thailand i mellan 10 och 15 år.De kom hit genom FN:s försorg och har permanent uppehållstillstånd. Deras svenska är haltande men de vill inget hellre än att arbeta och vara självförsörjande. Deras vänliga attityd och höga arbetsmoral har gjort dem mycket uppskattade.

Behöver du hjälp med städningen?